หน้าแรก > Business plan > การดำเนินธุรกิจ

การดำเนินธุรกิจ

มกราคม 24, 2010

กิจการร้าน Join Mart เป็นธุรกิจเครือข่ายร้านขายตรงสะดวกซื้อแห่งแรกในประเทศไทย ที่เป็นการนำเอาจุดเด่นของธุรกิจเครือข่ายเข้ามาเสริมระบบการตลาดของธุรกิจร้านสะดวกซื้อ อันเป็นสร้างเสริมนวัตกรรมใหม่ให้เกิดขึ้นแก่วงการธุรกิจร้านสะดวกซื้อ โดยธุรกิจร้านสะดวกซื้อยังคงดำเนินกิจการแบบซื้อมาขายไปที่สร้างมูลค่าเพิ่มจากการให้บริการที่สะดวกและเป็นมาตรฐานแก่ลูกค้า และธุรกิจเครือข่ายผู้บริโภคที่เกิดจากการซื้อกินซื้อใช้ซ้ำๆของสมาชิกจะเป็นตัวเสริมสร้างและขยายฐานลูกค้าให้กว้างขึ้น จึงเป็นจุดที่บริษัทมีความได้เปรียบในการแข่งขันในการทำธุรกิจร้านสะดวกซื้อมากกว่าคู่แข่ง บริษัทได้มุ่งทำการขยายสาขาเพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าโดยมีเกณฑ์ในการจัดหาพื้นที่สำหรับเปิดสาขาจากความหนาแน่นของประชากรในชุมชน และ คุณภาพของชุมชนนั้นๆ

บริษัทได้ครอบครองสิทธิการดำเนินการร้าน Join Mart ในเขตนิคมอุตสาหกรรมนวนคร จังหวัดปทุมธานี โดยได้เริ่มวางแผนระบบเครือข่ายฐานลูกค้าในเดือนตุลาคม ปี 2552 และจะทำการเปิดสาขาแรกในเดือนมีนาคม ปี 2553 และวางแผนขยายเป็น 2 สาขาภายในปี 2554 โดยคาดหมายว่าบริษัทจะมียอดการเติบโตขึ้นร้อยละ 10 ต่อปี

ในด้านการขายและให้บริการในร้าน เนื่องจากข้อจำกัดที่สำคัญยิ่งของร้านค้าประเภท Convenience Store คือพื้นที่ที่ต้องจัดสรรเพื่อวางสินค้าสำหรับจำหน่าย บริษัทจึงให้ความสำคัญในการบริหารจัดการพื้นที่วางสินค้าหน้าร้านและพื้นที่คลังสินค้า โดยในการจัดกลุ่มสินค้าเพื่อบริหารการขาย บริษัทได้ใช้หลักการบริหารกลุ่มสินค้า Category Management มาใช้ในการบริหารจัดการ โดยบริษัทจะทำการวิเคราะห์ยอดขาย อัตราการหมุนเวียนสินค้าคงคลัง และอัตราผลตอบแทน แล้วนำข้อมูลที่ได้มาใช้ในการจัดสรรขนาดพื้นที่ และกำหนดผังการจัดวางสินค้า โดยในการบริหารกลุ่มสินค้า ในการจัดซื้อ บริษัทกำหนดให้ทุกๆครั้งที่มีการจัดซื้อ  สินค้าจะต้องเป็นสินค้าที่มีกำไรขั้นต่ำตามที่กำหนดในกลุ่มสินค้านั้นๆ ในขณะเดียวกันทุกๆเดือนทางบริษัทจะมีการตัดรายการสินค้าที่ไม่ก่อให้เกิดยอดขาย หรือยอดขายน้อยกว่าที่กำหนด พร้อมทั้งหาสินค้าตัวอื่นทดแทน

ประเภทสินค้าที่ทางบริษัทเน้นการนำเข้ามาจำหน่ายจะเป็นสินค้าที่มุ่งเน้นลูกค้าประเภทพนักงานโรงงานที่ใช้บริการเช่าหอพักเป็นที่อยู่อาศัยเป็นหลัก เช่น สินค้าประเภทอาหาร เครื่องดื่ม และสินค้าอุปโภคเล็กๆน้อยๆ เป็นต้น เนื่องจากสินค้ากลุ่มดังกล่าวเป็นสินค้าที่ทำกำไรได้สูง มีกำลังซื้อที่สูง และการแข่งขันยังมีน้อยเมื่อเทียบกับสินค้าตัวอื่น

Advertisements
หมวดหมู่:Business plan
%d bloggers like this: