หน้าแรก > Business plan > การวิเคราะห์ผลตอบแทนทางการเงินและแผนฉุกเฉิน

การวิเคราะห์ผลตอบแทนทางการเงินและแผนฉุกเฉิน

มกราคม 24, 2010

การวิเคราะห์ผลตอบแทนทางการเงิน

จากประมาณการทางการเงินของบริษัทสรุปได้ดังนี้

  • โครงการนี้มีระยะเวลาคืนทุนประมาณ 21.28 เดือน
  • จุดคุ้มทุนของการขายอยู่ที่ 6,870 บาทต่อวัน
  • มีอัตราผลตอบแทนของโครงการ (Internal Rate of Return) เท่ากับ 15%

แผนงานรองรับ กรณีถ้ายอดขายต่ำกว่าประมาณการ 10 % ซึ่งจะทำให้บริษัทขาดทุนในปีแรก

ในกรณีที่ยอดขายต่ำกว่าประมาณการ 10% จะส่งผลให้บริษัทประสบภาวะขาดทุนในปีแรก จากการที่ถูกช่วงชิงฐานลูกค้าโดยคู่แข่ง ดังนั้นเพื่อเป็นการรองรับภาวการณ์ดังกล่าว กิจการจึงได้เตรียมแผนงานรองรับดังนี้

  1. เพิ่มกิจกรรมทางการตลาด ประเภทส่งเสริมการขาย ซึ่งส่งผลต่อการกระตุ้นยอดการซื้อต่อครั้งในระยะสั้น
  2. ปรับลดค่าใช้จ่ายส่วนกลาง
  3. ปรับลดส่วนแบ่งผู้บริหาร
  4. เพิ่มสัดส่วนการขยายฐานลูกค้าทางอินเตอร์เน็ตให้มากขึ้น
  5. ในกรณีที่ขาดเงินทุนหมุนเวียนเป็นครั้งคราวในปีที่  1 และ 2 จะกู้ยืมจากกรรมการหรือแหล่งเงินทุนอื่นแบบปราศจากดอกเบี้ย
Advertisements
หมวดหมู่:Business plan
%d bloggers like this: