หน้าแรก > Business plan > บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

มกราคม 24, 2010

ปัจจุบันผู้บริโภคต้องการความสะดวกสบายในการดำรงชีวิตมากขึ้น พฤติกรรมของผู้บริโภค โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสังคมเมือง จึงผันแปรไปสู่ความนิยมเลือกซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคในร้านค้าสะดวกซื้อเพิ่มมากขึ้น บริษัท โมเดิร์นมาร์ท เอนเตอร์ไพรส์ ผู้ได้รับสิทธิ์ แฟรนไซส์ Join Mart ได้มองเห็นโอกาสในการขยายกิจการร้านค้าสะดวกซื้อแนวใหม่ในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมนวนคร จังหวัดปทุมธานีที่ยังไม่มีผู้ใดดำเนินการอยู่ จึงได้จัดทำแผนธุรกิจเพื่อใช้เป็นแนวทางในการขยายกิจการออกไป

โครงการที่บริษัทจัดทำขึ้นภายใต้แผนธุรกิจฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อขยายกิจการออกไปโดยมุ่งสร้างเครือข่ายร้านสาขาเข้าไปในทำเลที่ตั้งที่ได้เปรียบ เพื่อเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญในการนำเสนอบริการที่สะดวกสบายให้แก่ลูกค้า โดยมีเป้าหมายที่จะขยายสาขา 2 แห่งภายในปี 2554 ซึ่งในการขยายสาขาตามแผนงานนั้น บริษัทยังคงใช้แนวทางในการจัดการ การควบคุมและ การบริหารร้านสาขา ตามรูปแบบการดำเนินการเดิมที่ผ่านมา โดยจะปรับการดำเนินการในส่วนของการบริหารจัดการสินค้าคงคลังให้มีความรัดกุมมากขึ้น พร้อมกับพัฒนาระบบข้อมูลลูกค้าและการเชื่อมต่อข้อมูลของสาขา และเพิ่มความสำคัญในการบริหารกลุ่มสินค้า อันเป็นปัจจัยหลักในการสร้างผลกำไรให้กับบริษัท

บริษัทมีกลุ่มเป้าหมายของบริษัทคือผู้ที่อาศัยในหอพักที่อยู่ใกล้กับพื้นที่ที่ร้านค้าตั้งอยู่ อายุระหว่าง 15-30 ปี คู่แข่งที่สำคัญได้แก่ ร้านค้าปลีกในกลุ่ม เซเว่น-อีเลฟเว่น กลุ่มแฟมมิลี่มาร์ท กลุ่มเทสโก้โลตัสเอ็กเพรสและร้านมินิมาร์ทท้องถิ่น โดยในการวางแผนส่งเสริมการขาย บริษัทได้กำหนดกลยุทธ์ที่ผสมผสานระหว่างแผนส่งเสริมการขายที่บริษัทจัดทำขึ้น และแผนกลยุทธ์ที่มาจากสาขาใหญ่

ปัจจัยสำคัญของความสำเร็จของกิจการ ได้แก่ความได้เปรียบในด้านทำเลที่ตั้ง โดยเลือกขยายสาขาในจุดที่มีชุมชนหนาแน่น ด้านการบริหารงานเน้นการมีส่วนร่วมและการกระจายอำนาจในการตัดสินใจทั่วทั้งองค์กร ด้านผลิตภัณฑ์ บริษัทใช้การบริการกลุ่มสินค้า โดยคัดสรรสินค้าที่ได้รับความนิยมสูง คุณภาพดี ตรงกับความต้องการของลูกค้า ตั้งราคาขายในระดับราคาที่สามารถแข่งขันกับคู่แข่งได้ โดยคำนึงถึงความต้องการและความสะดวกสบายของลูกค้า

บริษัทเชื่อมั่นว่าจะสร้างยอดขายได้ถึง 2.55 ล้านบาทภายในปี 2553 โดยประมาณการว่าบริษัทจะมี อัตรากำไรสุทธิ 20% อัตราผลตอบแทนของโครงการ (IRR) 15% โดยประมาณว่าจะมีการขยายตัวทางรายได้ 30 % ในปี 2554, 25 % ในปี 2555 และ 20% ในปี 2556

Advertisements
หมวดหมู่:Business plan
%d bloggers like this: