หน้าแรก > Business plan > ประวัติการจัดตั้งบริษัท

ประวัติการจัดตั้งบริษัท

มกราคม 24, 2010

จากแนวโน้มและพฤติกรรมการใช้จ่ายของผู้บริโภคในปัจจุบันที่ต้องการความสะดวกสบายในการดำรงชีวิตมากขึ้น ส่งผลให้ผู้บริโภคมีค่านิยมในการเลือกซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคในร้านค้าสะดวกซื้อเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสังคมเมือง บริษัท โมเดิร์นมาร์ท เอนเตอร์ไพรส์ ซึ่งเป็นผู้ได้รับสิทธิ์จากบริษัท เจริญโอสถ เน็ตเวิร์ก จำกัด ได้มองเห็นโอกาสในการดำเนินธุรกิจดังกล่าว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินธุรกิจร้านค้าขายตรงสะดวกซื้อ Join Mart ซึ่งเป็นเป็นนวัตกรรมใหม่ของธุรกิจร้านสะดวกซื้อ โดยผู้ที่เป็นสมาชิกสามารถได้รับส่วนลดพร้อมทั้งคะแนนสะสมที่สามารถนำมาแลกคืนเป็นเงินสดได้ โดยปัจจุบัน บริษัท โมเดิร์นมาร์ท เอนเตอร์ไพรส์ มีทุนจดทะเบียนชำระเต็มมูลค่า 1 ล้านบาท แบ่งออกเป็น 1200 หุ้น โดยมีการกระจายหุ้นออกเป็น 2 ส่วน ส่วนแรกจำนวน 1045 หุ้นเป็นส่วนของผู้ถือหุ้นหลัก และอีก 155 หุ้นเป็นส่วนของสมาชิกทั่วไป มูลค่าหุ้นตราไว้ ณ วันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2553 มีมูลค่าเท่ากับ 1000 บาท

Advertisements
หมวดหมู่:Business plan
%d bloggers like this: