หน้าแรก > Business plan > ลักษณะของธุรกิจ

ลักษณะของธุรกิจ

มกราคม 24, 2010

ลักษณะธุรกิจของโครงการ

โครงการลงทุนของบริษัทภายใต้แผนธุรกิจฉบับนี้คือโครงการจัดตั้งร้าน Join Mart ในปี 2553 โดยวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งดังกล่าว เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์หลักของบริษัทในการต่อยอดของระบบธุรกิจเครือข่ายแบบหลายชั้น และทางด้านการครอบครองทำเลที่ตั้งที่ได้เปรียบคู่แข่งขัน โดยบริษัทได้เล็งเห็นถึงโอกาสในการขยายตัวในภาวการณ์ที่กำลังได้เปรียบคู่แข่งในปัจจุบัน ทั้งนี้เพื่อตอกย้ำความเป็นผู้นำในเครือข่ายร้าน Convenience Store ในจังหวัดปทุมธานี

ลักษณะของผลิตภัณฑ์หรือบริการ

ร้าน Join Mart เป็นธุรกิจร้านค้าขายตรงสะดวกซื้อที่มุ่งเน้นการบริการที่ก่อให้เกิดความสะดวกในการจับจ่าย ภายใต้การคัดสรรสินค้าที่มีคุณภาพ ตรงกับความต้องการของลูกค้า ในราคาที่แข่งขันได้เป็นหลัก ควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจเครือข่ายที่เป็นตัวที่ช่วยส่งเสริมและขับเคลื่อนร้านค้าขายตรงสะดวกซื้ออีกทางหนึ่ง โดยลูกค้าที่เป็นสมาชิกจะมีสิทธิประโยชน์ในการรับส่วนลดของราคาสินค้าขายปลีกที่ต่ำกว่าคู่แข่ง และได้รับคะแนนสะสม(PV) ในทุกๆการซื้อทุกรายการ ซึ่งคะแนนสะสมสามารถแลกเป็นเงินสดได้เมื่อครบตามกำหนด บริษัทมีการจัดสร้างห้องอบรมการทำธุรกิจและรับสมัครสมาชิกบนชั้นที่ 2 ของสำนักงานใหญ่ บริษัทจะมุ่งให้ความสำคัญในการคัดเลือกทำเลที่ตั้งของร้านสาขาที่สะดวกกับลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย ทั้งนี้เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าจากการดำเนินชีวิตของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป ในขณะเดียวกันการยึดทำเลที่ดีของบริษัทยังสามารถสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน(Competitive Advantage) ที่เหนือกว่าคู่แข่งอีกด้วย

การขยายสาขาอีก 5 แห่งในปี 2558 จะส่งผลให้บริษัทสามารถครอบครองทำเลที่ตั้งที่ได้เปรียบคู่แข่ง พร้อมกับการขยายเครือข่ายผู้บริโภคให้กว้างขวางมากขึ้นไปอีกด้วย

Advertisements
หมวดหมู่:Business plan
%d bloggers like this: