หน้าแรก > Business plan > วิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าหมายทางธุรกิจ

วิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าหมายทางธุรกิจ

มกราคม 24, 2010

วิสัยทัศน์

บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำในธุรกิจค้าปลีกแนวใหม่บนแนวความคิดของร้านขายตรงสะดวกซื้อ ประเภท Convenience Store ในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมนวนคร จังหวัด ปทุมธานี พร้อมทั้งเป็นที่ปรึกษาให้คำแนะนำในการดำเนินการเปิดร้านสะดวกซื้อที่มีมาตรฐานเทียบเท่ากับผู้นำในตลาด ในราคาที่ต่ำกว่า โดยอาศัยประสบการณ์ จากการดำเนินกิจการร้านสะดวกซื้อ และการพัฒนาระบบการจัดการที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง

พันธกิจ

เพื่อก้าวสู่ความเป็นผู้นำในธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ ประเภท Convenience Store บริษัทให้ความสำคัญต่อการขยายสาขาเพื่อครอบครองทำเลที่ตั้งที่ได้เปรียบเหนือคู่แข่ง ควบคู่ไปกับการพัฒนาและคัดสรรบุคลากรเพื่อปรับปรุงระบบการทำงานและฐานข้อมูลให้มีมาตรฐาน ภายใต้การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร เพื่อให้พนักงานตระหนักและภาคภูมิใจในการเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร

บริษัทมุ่งมั่นที่จะทำการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ พร้อมกับปรับปรุงกระบวนการคัดสรรและจัดการสินค้าที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้ได้มาซึ่งสินค้าที่ดีมีคุณภาพ ตรงต่อความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย ในราคาที่แข่งขันได้ โดยมีการบริหารอัตราผลกำไรภายใต้มาตรฐานที่กำหนด

การให้บริการของร้านสาขาของบริษัท จะอยู่ในแนวทางของการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าในพื้นที่ โดยการมุ่งให้ความสำคัญคุณภาพของงานบริการและการนำเสนอสินค้า ในระดับราคาและทำเลที่สะดวกต่อการจับจ่ายใช้สอยของผู้บริโภคและได้เปรียบคู่แข่งขัน

เป้าหมายธุรกิจ

  • ทำการขยายสาขาในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีจำนวน 5 แห่ง ในปี 2558
  • ทำการปรับปรุงระบบการบริหารจัดการสินค้าคงคลัง เพื่อลดความสูญเสียจากสินค้าสูญหายและเสื่อมสภาพลง 5%
  • ผลักดันยอดรายได้จากการขายให้มีอัตราเติบโตอย่างต่อเนื่องตลอด 3 ปี โดยมีเป้าหมายที่จะเติบโต 30 % ในปี 2554, 25 % ในปี 2555 และ 20% ในปี 2556 ตามลำดับ
  • รักษาอัตราเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ต่อปี
Advertisements
หมวดหมู่:Business plan
%d bloggers like this: